Thái Nguyên 31
Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 44%
mây rải rác
Cập nhật: 14-04-2022 14:31:24
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 27 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 30 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 19 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 22 mây đen u ám
Xem thêm

Thông tin thời tiết

Thái Nguyên

31

Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 44%
mây rải rác
Cập nhật: 14-04-2022 14:31:24
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 27 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 30 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 19 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 22 mây đen u ám
Bến Tre

37

Cảm giác: 40
Cao/Thấp: 37/37
Độ ẩm: 34%
mây cụm
Cập nhật: 14-04-2022 14:34:00
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 34 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 37 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 37 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 32 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 33 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 26 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 31 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 25 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 25 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 25 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 27 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 32 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 26 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 35 mây đen u ám
Biên Hòa

35

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 35/35
Độ ẩm: 34%
mây đen u ám
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:55
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 31 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 34 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 35 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 33 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 31 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 27 mưa vừa
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 26 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 35 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 32 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 26 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 26 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 26 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 31 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 35 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 32 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 26 mây cụm
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 35 mây đen u ám
Cà Mau

33

Cảm giác: 37
Cao/Thấp: 33/33
Độ ẩm: 55%
mây cụm
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:48
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 27 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 30 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 28 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 26 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 26 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 32 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 35 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 26 mây rải rác
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 26 mây rải rác
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 27 mây rải rác
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 33 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 35 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 32 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 27 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 26 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 26 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 27 mây cụm
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 34 mây đen u ám
Cao Bằng

35

Cảm giác: 35
Cao/Thấp: 35/35
Độ ẩm: 36%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:43
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 30 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 34 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 34 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 27 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 22 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 21 mây thưa
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 23 mây rải rác
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 19 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 15 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 15 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 16 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 16 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 16 mưa vừa
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 16 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 15 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 15 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 15 mưa vừa
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 14 mưa vừa
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 16 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 16 mưa vừa
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa vừa
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Đà Lạt

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 86%
mây đen u ám
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:31
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 19 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 24 mưa vừa
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 18 mưa vừa
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 18 mưa vừa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 18 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 21 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 19 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 17 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 18 mây rải rác
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 22 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 20 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 17 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 16 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 17 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 26 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 16 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 15 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 13 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 15 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 24 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 23 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 16 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 15 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 14 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 14 mây thưa
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 18 mây rải rác
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 24 mây cụm
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 24 mây đen u ám
Đà Nẵng

31

Cảm giác: 35
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 62%
mây thưa
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:37
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 28 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 27 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 24 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 27 mây thưa
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 27 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 26 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 25 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 27 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 26 mây thưa
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 24 mây thưa
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 23 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 26 mưa nhẹ
Hà Giang

33

Cảm giác: 35
Cao/Thấp: 33/33
Độ ẩm: 48%
mây cụm
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:14
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 32 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 32 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 31 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 27 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 24 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 19 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 18 mưa vừa
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 17 mưa cường độ nặng
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 16 mưa vừa
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 24 mây đen u ám
Hà Nội

31

Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 58%
mây rải rác
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:20
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 27 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 30 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 29 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 26 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 18 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa vừa
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 21 mây đen u ám
Hải Phòng

29

Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 61%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:26
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 27 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 29 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 29 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 27 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 22 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 23 mây rải rác
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 20 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Hòa Bình

34

Cảm giác: 38
Cao/Thấp: 34/34
Độ ẩm: 47%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 14-04-2022 14:32:39
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 31 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 35 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 30 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 27 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 24 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 30 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 23 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 16 mưa vừa
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 21 mây đen u ám
Khánh Hòa

29

Cảm giác: 30
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 53%
mây đen u ám
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:09
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 29 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 25 mây thưa
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 27 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 24 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 24 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 22 mây rải rác
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 31 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 32 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 29 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 23 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 20 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 19 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 23 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 31 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 33 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 30 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 23 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 22 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 21 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 21 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 24 mây thưa
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 31 mây rải rác
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 31 mây cụm
Lâm Đồng

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 73%
mây đen u ám
Cập nhật: 14-04-2022 14:33:03
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 22 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 24 mưa vừa
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 23 mưa vừa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 20 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 24 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 21 mưa vừa
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 25 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 23 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 21 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 27 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 20 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 19 mây rải rác
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 18 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 20 mây thưa
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 28 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 30 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 29 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 20 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 19 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 19 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 18 mây rải rác
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 22 mây rải rác
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 29 mây cụm
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 30 mây cụm
Lạng Sơn

30

Cảm giác: 30
Cao/Thấp: 30/30
Độ ẩm: 46%
mây rải rác
Cập nhật: 14-04-2022 14:32:57
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 22 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 29 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 27 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 19 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 19 mây rải rác
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 21 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 20 mây rải rác
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 16 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 13 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 12 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 11 mưa vừa
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 12 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 15 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 15 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 13 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 13 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 13 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 13 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 13 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 13 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 16 mây đen u ám
Lào Cai

35

Cảm giác: 38
Cao/Thấp: 35/35
Độ ẩm: 40%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 14-04-2022 14:30:43
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 35 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 35 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 31 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 26 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 25 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 19 mưa vừa
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 19 mưa vừa
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 17 mưa vừa
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mưa vừa
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 22 mây đen u ám
Long An

37

Cảm giác: 39
Cao/Thấp: 37/37
Độ ẩm: 34%
mây đen u ám
Cập nhật: 14-04-2022 14:32:51
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 33 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 37 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 35 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 34 mây đen u ám
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 31 mây cụm
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 33 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 27 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 32 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 26 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 26 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 35 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 26 mây cụm
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 26 mây rải rác
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 25 mây thưa
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 26 mây cụm
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 35 mây đen u ám
Nam Định

29

Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 62%
mây rải rác
Cập nhật: 14-04-2022 14:32:45
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 28 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 30 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 28 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 27 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 22 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 20 mây đen u ám
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 09:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 12:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 15:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 18:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/04/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/04/2022 00:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 03:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 06:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 09:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 12:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 15:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 18:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 18/04/2022 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 00:00 17 mưa vừa
Thứ ba, 19/04/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/04/2022 06:00 19 mây đen u ám
Nghệ An

36

Cảm giác: 37
Cao/Thấp: 36/36
Độ ẩm: 33%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 14-04-2022 14:30:02
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 14/04/2022 00:00 22 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 03:00 31 mây thưa
Thứ năm, 14/04/2022 06:00 36 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 09:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 12:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 14/04/2022 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 14/04/2022 18:00 21 mây rải rác
Thứ năm, 14/04/2022 21:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 03:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 15/04/2022 06:00 35 mây rải rác
Thứ sáu, 15/04/2022 09:00 32 mây thưa
Thứ sáu, 15/04/2022 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 15/04/2022 18:00 22 mây đen u ám
Thứ sáu, 15/04/2022 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 16/04/2022 21:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 17/04/2022 06:00 20 mưa nhẹ